برگزاري نمايشگاه

نمايشگاههاي داخل

برگزاري نمايشگاه

نمايشگاههاي داخلي ( انفرادي و جمعي ) :    تهران ،سنندج ،اصفهان ،تبريز ،ايلام ،همدان ،مهاباد ،سقز ،مريوان ،بانه ،قشم ،چابهار ،كرمانشاه ،اشنويه ،بيجار ،ديواندره نمايشگاههاي خارج از ايران :    چين ،واشنگتن ،لندن ،برن(سويس) ،مارتيني(سويس) ،ژنو(سويس) ،قرقيزستان ،قزاقستان ،ازبكستان ،كويت ،سليمانيه ،اربيل ،حلبچه ،سوريه

شركت در مسابقات :

برگزيده در چهارمين بي ينال ( دوسالانه) نقاشي ايران ( موزه هنرهاي معاصر تهران 1376 ) برگزيده اولين بي ينال ( دوسالانه ) بين المللي طراحي ايران ( موزه هنرهاي معاصر تهران 1378 ) منتخب اولين جشنواره هنرهاي تجسمي اصفهان و دريافت ديپلم افتخار در زمينه مجسمه سازي 1367

ي ( انفرادي و جمعي ) :    تهران ،سنندج ،اصفهان ،تبريز ،ايلام ،همدان ،مهاباد ،سقز ،مريوان ،بانه ،قشم ،چابهار ،كرمانشاه ،اشنويه ،بيجار ،ديواندره نمايشگاههاي خارج از ايران :    چين ،واشنگتن ،لندن ،برن(سويس) ،مارتيني(سويس) ،ژنو(سويس) ،قرقيزستان ،قزاقستان ،ازبكستان ،كويت ،سليمانيه ،اربيل ،حلبچه ،سوريه

شركت در مسابقات :

برگزيده در چهارمين بي ينال ( دوسالانه) نقاشي ايران ( موزه هنرهاي معاصر تهران 1376 ) برگزيده اولين بي ينال ( دوسالانه ) بين المللي طراحي ايران ( موزه هنرهاي معاصر تهران 1378 ) منتخب اولين جشنواره هنرهاي تجسمي اصفهان و دريافت ديپلم افتخار در زمينه مجسمه سازي 1367